05 feb 2021 16:22

Bevestiging van de ministeriële besluiten voor steun aan organisatoren van evenementen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de ministeriële besluiten van 14 september en 15 december 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard bevestigt.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten langer worden gehandhaafd dan oorspronkelijk gepland en de evenementensector blijft bijzonder zwaar getroffen door de gevolgen van de pandemie. Er is bovendien nog niet vastgesteld wanneer en onder welke voorwaarden evenementen kunnen plaatsvinden in de toekomst. Daarom zullen organisatoren van evenementen met ernstige liquiditeitsproblemen blijven kampen. In toepassing van het Wetboek van Economisch Recht moeten de ministeriële besluiten van 14 september 2020 en 15 december 2020 bevestigd worden door een in ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Het ministerieel besluit van 14 september 2020 helpt de organisatoren van evenementen om de economische gevolgen van de maatregelen te blijven opvangen. Daarnaast bepaalt het besluit dat de organisator van een afgelast evenement ervoor kan kiezen geen vergoeding te betalen, maar een twee jaar geldige tegoedbon uit te reiken aan de houder van het ticket voor het evenement. Gezien de ongewijzigde context heeft het ministerieel besluit van 15 december 2020 de maatregelen verlengd tot 1 juli 2021.