07 jul 2023 16:46

Bevoegdheden van de Europese grens- en kustwacht op het Belgisch grondgebied

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken een voorontwerp van wet goed dat bepaalt over welke bevoegdheden het permanent korps van de Europese grens- en kustwacht zal beschikken tijdens officiële opdrachten op het Belgisch grondgebied.

Het permanent korps is de Europese grens- en kustwacht die kan worden ingezet onder meer in het kader van grensbeheer, steun bij migratiebeheer, bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, terugkeeroperaties alsook snelle grensinterventies.

De Europese Verordening 2019/1896 betreffende de Europese grens- en kustwacht voorziet dat de leden van het permanent korps kunnen opgeroepen worden om hun bevoegdheden uit te oefenen op het Belgisch grondgebied en dat sommige bevoegdheden enkel met de toestemming van de Belgische staat en in het Belgisch voorziene kader kunnen beoefend worden.

Het voorontwerp van wet beoogt uitdrukkelijk de uitoefening van bepaalde bevoegdheden toe te laten wanneer zij optreden op het Belgische grondgebied, onder meer met betrekking tot het dragen en gebruiken van wapens of het gebruik van dwang. In dit kader worden eveneens de geografische zones van het nationale grondgebied bepaald waarbinnen de leden van het permanent korps kunnen ingezet worden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Controleorgaan, het Comité P, de Federale Politie en de Raad van State.