04 apr 2014 19:55

Bevoegdheid over de doelgroepen op het vlak van tewerkstelling overgedragen naar de gewesten

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit over de financiering van het doelgroepenbeleid en de activering goed. Daarmee wordt de continuïteit van de werking verzekerd.

Met de zesde staatshervorming wordt de bevoegdheid over de doelgroepen op het vlak van tewerkstelling naar de gewesten overgedragen. De bijzondere wet schrijft voor deze bevoegdheid voor dat de federale overheid door middel van de RVA, RSZ, RSZ-PPO en de POD Maatschappelijke Integratie het administratieve en operationele beheer voortzet. Het ontwerp legt de voorwaarden voor de betaling van gewesten hiervoor vast.