22 dec 2017 17:01

Bevoegdheidsdelegatie van directeurs van werkloosheidsbureaus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de bevoegdheid van de directeur van een werkloosheidsbureau.

Dit ontwerp moderniseert het beheer van besluitvorming in die zin dat de directeur van het werkloosheidsbureau voortaan ook beroep kan doen op personeelsleden van een ander werkloosheidsbureau. Zo wordt er meer rekening gehouden met de noodzaak van soepele inzet van personeel over het ganse land.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2012 betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg