19 jul 2007 17:00

Bevoegheidsregeling

Vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof tegen een ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof tegen een ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 14 maart 2007 verscheen in het Staatsblad de ordonnantie die het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stemde over de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke gevolgen en hinder van niet-ioniserende stralingen. (ordonnantie 1 maart 2007) Die ordonnantie legt onder meer de grenswaarden vast van de elektromagnetische golven van zendmasten waaraan we mogen worden blootgesteld. Die materie is echter een federale bevoegdheid en is al geregeld in het koninklijk besluit dat de normen voor zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz voorschrijft. (kb 10 augustus 2005) Daarom besliste de ministerraad op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte om een beroep tot vernietiging in te stellen bij het Grondwettelijk Hof. De Raad van State had in zijn advies over het ontwerp van ordonnantie al geoordeeld dat het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de federale bevoegdheid in deze kwestie van emmissienormen heeft geschonden.