11 jan 2019 12:28

Bevoorradingszekerheid op het vlak van energie: capaciteitsvergoedingsmechanisme

Op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed over het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Met de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM, Capacity Remuneration Mechanism) vormt dit voorontwerp een belangrijke hervorming in de werking van de elektriciteitsmarkt. Deze hervorming beoogt drie doelstellingen: de bevoorradingszekerheid waarborgen, de energietransitie verzekeren op lange termijn en de kernuitstap mogelijk maken tegen de laagste kost voor de verbruiker.

Een studie van netbeheerder Elia toont aan dat ongeveer 3,6 GW aan nieuwe capaciteit nodig zal zijn om de bevoorradingszekerheid te garanderen vanaf 2025. Om in deze behoefte te voorzien, en investeringen in de energiesector te stimuleren, stelde de minister van Energie de invoering van een CRM voor.

Het capaciteitsvergoedingsmechanisme bestaat in de organisatie van twee veilingen, één vier jaar voor elk leverjaar en één voorafgaand aan elk leverjaar om zo over de benodigde capaciteit - op basis van het volume berekend door Elia - te beschikken om de bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren.

De netbeheerder stelt twee rapporten op: een eerste rapport dat de berekeningen bevat van de noodzakelijke capaciteitsvolumes, een tweede rapport bevat een voorstel van parameters, noodzakelijk voor de veiling.

Na afloop van de veiling ondertekenen de geselecteerde capaciteitsleveranciers een contract dat hun de betaling toekent van een premie, die het resultaat is van de veiling. In ruil hiervoor moet de geselecteerde capaciteit beschikbaar zijn.

De controle op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme wordt toevertrouwd aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt houdende de implementatie van een capaciteitsvergoedingsmechanisme teneinde de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie te verzekeren