22 dec 2017 17:01

Bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt.

Het ontwerp heeft tot doel het forfaitair bedrag van 800.000 euro voorzien voor de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt te verlengen voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit bedrag zal het mogelijk maken premies van maximum 15.000 euro toe te kennen aan ondernemingen die actief zijn in de sector, op voorwaarde dat een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten wordt binnen de bevoegde paritaire commissie.   

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt