03 mrt 2016 14:42

Bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Het voorontwerp van wet brengt voornamelijk verschillende wijzigingen aan in de elektriciteitswet, waaronder:

  • het schrappen van de huidige forfaitaire ondersteuning voor de aansluiting van een offshore windmolenpark
  • het gunstigere regime inzake productieafwijkingen voor offshore windenergie opheffen om de elektriciteitswet in overeenstemming te brengen met de staatssteun voor milieubescherming en energie 2014-2020

Het ontwerp van koninklijk besluit voert enkele wijzigingen door om de beslissing van de ministerraad van 20 november 2015 over aangepaste energiekost uit te voeren.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de wijziging van het systeem voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd overeenkomstig artikel 6, de financiering van de onderzeese kabel en de productieafwijking

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen