29 mei 2009 12:28

Bevorderingsgraad bij de politie

Verlenging met een jaar van de overgangsperiode met beperkte stage voor de opleiding tot bevordering tot hoofdcommissaris van politie

Verlenging met een jaar van de overgangsperiode met beperkte stage voor de opleiding tot bevordering tot hoofdcommissaris van politie

De overgangsperiode met slechts één stage, voor de opleiding tot bevordering tot hoofdcommissaris van politie, wordt verlengd met een jaar. De ministerraad heeft daarover een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt. 

De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding worden bepaald door het koninklijk besluit van 12 oktober 2006. Maar door de vertraging in de organisatie van de eerste toelatingsproef wordt de overgangsperiode verlengd voor de kandidaten die binnen de drie jaar na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit op 31 maart 2005 werden toegelaten.