25 mrt 2005 16:00

Bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers.

Het ontwerp zet de Europese Richtlijn (*) in Belgisch recht om. Het ontwerp heft ook het koninklijk besluit (**) op, houdende maatregelen van diergeneeskundige politie voor de bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren. Een zoönose is een ziekte of besmetting die langs natuurlijke weg direct of indirect tussen dieren en mensen kan worden overgedragen. Een zoönoseverwekker is een virus, bacterie, schimmel, parasiet of andere biologische entiteit die een zoönose kan veroorzaken. Naast de definitie van begrippen, bepaalt het ontwerp: - de bewaking, de opsporing en de vaststelling van zoönoseverwekkers en de registratie van zoönoses, - de diagnostische methodes, - de maatregelen bij vermoeden of vaststelling van een zoönose, - de afslachting of afmaking en destructie op bevel, - de preventieve maatregelen voor het terugdringen van de prevalentie van zoönoses en zoönoseverwekkers, - de bewaking van de antimicrobiële resistentie, - het epidemiologisch onderzoek van uitbraken van door voedsel overgedragen zoönoses. Op 17 september 2004 was er overleg met de Gewesten en op 16 februari 2005 gaf de Raad van State zijn advies. (*) 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003.