02 jul 2010 15:58

Bezoek van mvr Malmström en dhr Wathelet op CGVS

Europees Commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia MALMSTRÖM en Belgisch staatssecretaris voor migratie en asielbeleid Melchior WATHELET volgen samen met Belgische asielmedewerkers een sessie van het European Asylum Curriculum (EAC) om dit goede voorbeeld van praktische samenwerking tussen Europese asielinstanties te promoten.

Europees Commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia MALMSTRÖM en Belgisch staatssecretaris voor migratie en asielbeleid Melchior WATHELET volgen samen met Belgische asielmedewerkers een sessie van het European Asylum Curriculum (EAC) om dit goede voorbeeld van praktische samenwerking tussen Europese asielinstanties te promoten.

Tijdens de eerste dagen van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) het genoegen om op maandag 5 juli om 13 uur Mevr. Cecilia MALMSTRÖM en Dhr. Melchior WATHELET te verwelkomen. Zij zullen aanwezig zijn bij een gedeelte van een opleidingsessie van het European Asylum Curriculum, een belangrijk instrument voor de verwezenlijking van een Gemeenschappelijke Europees Asielsysteem in 2012. Het Stockholm Programma heeft tot doel, een Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem te ontwikkelen op basis van hoge beschermingsnormen, met de volledige toepassing van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen, de EU-asielrichtlijnen en andere relevante internationale verdragen. Het is de bedoeling dat asieldossiers in de EU op dezelfde manier worden behandeld en hetzelfde resultaat opleveren. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk opleidingsplatform voor de nationale asielmedewerkers van alle Europese Lidstaten is cruciaal met het oog op een grotere harmonisatie. Deze harmonisatie kan worden bereikt door de convergentie en de kwaliteit te verhogen en zo de verschillen tussen asielbeslissingen te beperken. Het European Asylum Curriculum (EAC) werd ontwikkeld met de financiële steun van de EU om dit doel te bereiken. In de nabije toekomst zal dit project worden toegepast door het Europees Ondersteuningsbureau voor Asiel, dat later dit jaar in Malta zal worden geopend. Nu de EAC-opleidingsmodules zijn uitgewerkt door EU-experts uit verschillende nationale instellingen en het Academic Odysseus Network, bestaat de volgende uitdaging voor de asielinstanties erin deze modules in de nationale opleidingsprogramma's voor hun personeelsleden te implementeren. "Samen met de Swedish Migration Board past het Belgische Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de EAC-modules al op grote schaal toe bij de opleiding van zijn medewerkers. Tegen eind 2010 zullen meer dan 100 medewerkers deze opleiding hebben gevolgd", zegt Belgisch adjunct-commissaris voor de Vluchtelingen en de Staatlozen François BIENFAIT, "We gebruiken EAC ook al in een capacity buildings project met de asielinstantie in Burundi". Voor meer informatie: https://www.asylum-curriculum.eu Dit evenement zal plaatsvinden in het ENGELS. De pers wordt uitgenodigd op dit evenement (zie hieronder) Adres Plaats: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Ingang voor bezoekers en pers: Antwerpsesteenweg 59 – 1000 Brussel (in de buurt van het Noordstation en het metrostation Rogier/Yser). Gelieve u in te schrijven bij het onthaal – eerste verdieping. Programma Datum: maandag 5 juli 2010 13.10 – 13.20: voorstelling van de deelnemers aan de opleiding 13.20 – 13.25: voorstelling van het e.learning-gedeelte van de EAC-inclusiemodule door Dhr. Bienfait (bepaling wie vluchteling is of nood heeft aan subsidiaire bescherming) 13.25 – 13.50: Face to face-opleiding van de EAC-module ‘Inclusie' 13.50 – 14.00: discussie tussen Mevr. Malmström, Dhr. Wathelet en de deelnemers 14.00 – 14.15: persmoment met Mevr. Malmström, Dhr. Wathelet, Dhr. Bienfait of de deelnemers Registratie Journalisten worden verzocht om hun aanwezigheid uiterlijk op maandag 5 juli om 9 uur te bevestigen door contact op te nemen met Mevr. Tine Van Valckenborgh, + 32 499 24 60 93. - De journalisten die de volledige meeting wil bijwonen (inclusief de opleidingssessie), dienen aanwezig te zijn om 12.45 uur. - De journalisten die alleen de vraag-en-antwoordsessie tussen Mevr. Malmström, Dhr. Wathelet en de deelnemers om 13.50 uur (na de opleidingsessie) willen bijwonen, dienen aanwezig te zijn om 13.30 uur. Perscontact: Mevr. Tine Van Valckenborgh Tel.: + 32 2 205 50 56 - + 32 499 24 60 93 Fax: + 32 2 205 51 15 E-mail: tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be