06 dec 2022 11:00

Bibliotheken Zonder Grenzen, la Fondation pour l’inclusion digitale en Digitaal Inclusieve Wijk – Elegast, Stad Antwerpen en Saamo winnen de federale prijs armoedebestrijding 2022!

Bibliotheken Zonder Grenzen, la Fondation pour l’inclusion digitale en Digitaal Inclusieve Wijk – Elegast, Stad Antwerpen en Saamo werden vandaag beloond voor het werk dat zij uitvoeren ten voordele van de digitale inclusie. Tijdens de ceremonie van de federale prijs armoedebestrijding 2022 heeft Karine Lalieux, Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, de drie organisaties een cheque van 10.000 euro overhandigd.

Elk jaar zet de federale regering, dankzij de federale prijs armoedebestrijding, een aantal projecten, organisaties of personen in de schijnwerpers die een bijzondere erkenning verdienen voor hun inspanningen om een einde te maken aan de armoede.

In een snel digitaliserende samenleving ondervinden personen die niet over digitale tools en/of competenties beschikken moeilijkheden in talrijke dagelijkse acties. Daarom is digitale inclusie het thema van de 14de federale prijs armoedebestrijding.

9 vooraf geselecteerde kandidaten hebben hun project toegelicht aan de hand van een korte presentatievideo. Onder hen werden 3 winnaars gekozen via de stemming door het publiek.

Karine Lalieux: “In een snel digitaliserende samenleving ondervinden personen die niet over digitale tools en/of competenties beschikken moeilijkheden in talrijke dagelijkse acties. De toegang tot essentiële sociale diensten, zoals sociale rechten, gezondheidszorg, bankdiensten of e-commerce verloopt steeds meer online. Digitale uitsluiting kan dan ook het risico benadrukken op sociale uitsluiting van een groot aantal burgers. Daarom was het mijn wens dat digitale uitsluiting, één van de grootste hedendaagse uitdagingen, het thema was van de 14de prijs armoedebestrijding”.

Het is van belang om alle burgers digitaal te ondersteunen, zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.

Winnaar voor Wallonië: Fondation pour l’inclusion numérique

Dit project vertrekt van de vaststelling dat digitaal analfabetisme het nieuwe analfabetisme is en levert gratis opgeknapte smartphones en tablets aan personen die kwetsbaar zijn voor de digitale kloof. Er worden eveneens gratis opleidingen verstrekt en de smartphone of tablet waarop de begunstigde gewerkt heeft, wordt hem/haar vervolgens aangeboden. De combinatie van een toestel en een opleiding is de beste garantie voor een later en duurzaam gebruik door de leerlingen.

Winnaar voor Brussel: Bibliotheken zonder grenzen

Dit project leidt professionals, maar ook vrijwilligers op in digitale ondersteuning met een focus op het begrip ‘onafhankelijk worden’. Deze digitale helpers leiden op hun beurt hun eigen publiek op naar digitale autonomie. Bibliotheken zonder grenzen hecht veel belang aan de ontdekking van het cognitief functioneren en de mechanismen voor het opbouwen van vertrouwen. In plaats van “het werk te doen voor” moedigen de helpers aan om nieuwe vaardigheden te verwerven, in het kader van gespecialiseerde workshops, permanenties of eenmalige begeleiding.

Winnaar in Vlaanderen: Digitaal Inclusieve Wijk – Elegast, Stad Antwerpen en Saamo

Dit project pakt digitale inclusie aan op een gebiedsgerichte manier, met buurtbewoners, vrijwilligers en buurtorganisaties. Dat is het concept van de digitaal inclusieve wijk, gebaseerd op 5 pijlers: toegang tot wifi en een toestel, een individuele ondersteuning, een ondersteuning in groep, opleidingen en communicatie naar de wijkbewoners. Zo bereikt het project de juiste personen die geen enkel ander middel hebben om toegang te krijgen tot digitale diensten.

Andere genomineerde projecten

Er werden 6 andere organisaties geselecteerd door een jury en zij verdienen ook bijzondere aandacht voor hun werk: Interface3.namur, CIEP Liège asbl, le réseau des informaticien·ne·s public·que·s de Bruxelles, Hobo vzw, Link in de kabel vzw en OCMW Brugge

Meer informatie over de projecten: www.armoedeprijs.be