17 dec 2009 14:41

Biculturele instellingen

Subsidies voor het Paleis voor schone Kunsten, het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg

Subsidies voor het Paleis voor schone Kunsten, het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg

Paleis voor schone kunsten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met het beheerscontract van het Paleis voor Schone Kunsten voor 2009-2013.

De basisdotatie bedraagt 12.359.000 euro voor 2009 en 12.053.000 euro voor 2010. Vanaf 2010 wordt de  federale toelage met het oog op de indexering opgesplitst in:

  • een personeelsgedeelte berekend in functie van het aandeel van personeelsuitgaven in globale uitgaven: 43,05% of 5.188.816 euro
  • een restgedeelte van 6.864.184 euro

Nationaal orkest van België 

De ministerraad heeft het protocol tussen de federale staat en het Nationaal Orkest van België voor 2009-2013 goedgekeurd.

De basisdotatie bedraagt 7.461.000 euro voor 2009 en 7.382.000 euro voor 2010. Vanaf 2010 wordt de  federale toelage met het oog op de indexering opgesplitst in:

  • een personeelsgedeelte  berekend in functie van het aandeel van personeelsuitgaven in globale uitgaven: 75,65% of 5.584.483 euro
  • een restgedeelte van 1.797.517 euro

Koninklijke Muntschouwburg

De ministerraad heeft het protocol tussen de federale staat en de Koninklijke Muntschouwburg voor 2009-2013 goedgekeurd.

De basisdotatie bedraagt 33.600.000 euro voor 2009 en 33.210.000 euro voor 2010. Vanaf 2010 wordt de  federale toelage met het oog op de indexering opgesplitst in:

  • een personeelsgedeelte  berekend in functie van het aandeel van personeelsuitgaven in globale uitgaven: 73,35% of 24.359.535 euro
  • een restgedeelte van 8.850.465 euro

In de loop van 2011 worden de formules geëvalueerd.

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de Koninklijke Muntschouwburg machtigt om zijn onroerende rechten en plichten voor het gebouw in de Wolvengrachtstraat 39/41 over te dragen en dat de Regie der Gebouwen machtigt om ze over te nemen en het gebouw gratis ter beschikking te stellen van de Koninlijke Muntschouwburg.