08 jun 2012 17:27

Bijakte 11 van Beliris

De ministerraad gaat akkoord met bijakte 11 van Beliris die vice-eersteminister en voorzitter van Beliris Laurette Onkelinx voorstelde. Beliris is het samenwerkingsakkoord dat de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 15 september 1993 ondertekenden. Het biedt ruimte voor verschillende initiatieven die de rol van Brussel als hoofdstad en internationale stad bevorderen.

Bijakte 11 omvat de financiering en de uitvoering van verscheidene initiatieven over drie jaar (2012-2014) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een budget van 375 miljoen euro. 

De weerhouden initiatieven die Beliris zal ontwikkelen werden besproken en in een akkoord van het Samenwerkingscomité vastgelegd, waarin vertegenwoordigers van de federale overheid en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest zetelen.