18 jun 2021 17:46

Bijakte nr. 14 bij het samenwerkingsakkoord Beliris

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Beliris, Karin Lalieux, akkoord met de bijakte nr. 14 bij het samenwerkingsakkoord Beliris.

Deze bijakte voorziet voor de jaren 2020, 2021 en 2022 in een reeks initiatieven met de bedoeling de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen. Het beschikbaar bedrag in het fonds voor de jaren 2020, 2021 en 2022 bedraagt 845.782.172,48 euro.

Voor het jaar 2021 worden de vastleggingskredieten ten laste van het Belirisfonds vastgelegd op 140 miljoen euro, terwijl de vereffeningskredieten van 125 miljoen euro ongewijzigd blijven.

Bijakte nr. 14 bij het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen door het programma aan te passen en voornoemd akkoord uit te breiden tot de jaren 2020, 2021en 2022