20 mei 2024 23:43

Bijdrage aan het MDRI-initiatief 2024-2026

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inbreng van België aan het Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI-initiatief) voor de periode 2024-2026 vastlegt.

Het MDRI-initiatief is een vervolg op het HIPC-initiatief, dat in 1996 werd opgericht onder impuls van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, om de onhoudbare schuldsituatie van 's werelds armste ontwikkelingslanden naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen en deze landen toe te laten een economisch en armoedebeleid te voeren.

België heeft zich eerder akkoord verklaard met de deelname aan het MDRI-initiatief in het kader van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) op basis van een totale bijdrage van 457,6 miljoen euro over een periode van 40 jaar.

Het ontwerp legt de inbreng van België aan het MDRI-initiatief voor de periode 2024-2026 vast op 62,74 miljoen euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.