02 okt 2017 12:16

Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage bepaalt in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2018.

De bijdrage wordt betaald door de houders van de licenties van klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 en G2. De bijdragen zijn:

 • licentie van klasse A: 22.085 euro
 • licentie van klasse A+: 22.085 euro
 • licentie van klasse B: 11.042 euro
 • licentie van klasse B+: 11.042 euro
 • per automatisch toestel van klasse A: 714 euro
 • minimum voor de uitbating van automatische toestellen van klasse A: 21.420 euro
 • licentie van klasse C: 752 euro
 • licentie van klasse E (onderhoud, herstel en uitrusting): 3.682 euro
 • licentie van klasse E (levering van diensten van de informatiemaatschappij): 12.603 euro
 • licentie van klasse E (installatie per 50 toestellen): 1.842 euro
 • licentie van klasse F1: 12.603 euro
 • licentie van klasse F1+: 12.603 euro
 • licentie van klasse F2 in instellingen van klasse IV: 3.780 euro
 • licentie van klasse F2 buiten instellingen van klasse IV: 1.737 euro
 • automatische toestellen in instellingen van klasse IV: 446 euro
 • licentie van klasse G1: 22.085 euro
 • licentie van klasse G2: 123 euro

De ministerraad heeft anderzijds een voorontwerp van wet goedgekeurd dat dit ontwerp van koninklijk besluit bevestigt.