01 dec 2023 16:15

Bijdrage voor de nucleaire veiligheid in Oekraïne

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met een financiële bijdrage om de nucleaire veiligheid in Oekraïne te waarborgen via het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA).

De nucleaire beveiliging en veiligheid in Oekraïne zijn in gevaar ten gevolge van de vijandelijkheden nabij nucleaire installaties. Een nucleair incident zou een grensoverschrijdende impact hebben, met zelfs mogelijke gevolgen voor België.

Het IAEA levert beschermingsmateriaal en technische expertise aan Oekraïne en verzekert een permanente aanwezigheid in de vijf nucleaire centrales in het land. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kerncentrale van Zaporizja, de grootste kerncentrale in Europa en momenteel bezet door Rusland. De Belgische bijdrage van twee miljoen euro is bedoeld om een nucleair incident te vermijden dat een radiologische impact zou hebben in Oekraïne en daarbuiten.