21 mrt 2013 17:50

Bijdrage voor veiligheidsinstantie en onderzoeksorgaan voor het gebruik van het Belgische spoorwegnet

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bedrag vastleggen die gebruikers van het Belgische spoorwegnet moeten betalen voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen en het algemene veiligheidsniveau.

De spoorwegondernemingen die houder zijn van een veiligheidsvergunning of een veiligheidscertificaat deel B voor het Belgische spoorwegnet dienen in 2013 en de volgende jaren een bijdrage van 4 900 000 euro te betalen voor de deelname in de kosten van de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen en het algemene veiligheidsniveau. Elk jaar op 1 januari wordt het bedrag aangepast aan de gezondheidsindex volgens de formule: het basisbedrag vermenigvuldigd met de nieuwe index gedeeld door de oorspronkelijke index.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 13 juni 2010

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 17 juni 2010