21 jun 2024 16:27

Bijdragen aan internationale organisaties inzake nucleaire veiligheid en vredesopbouw

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met acht bijdragen inzake nucleaire veiligheid, alsook met een toelage voor vredesopbouw.

Concreet betreft het bijdragen aan volgende programma’s van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) in de domeinen vreedzame nucleaire toepassingen, de controle op het vreedzame karakter van nucleaire programma's en nucleaire beveiliging:

  • Fonds voor Technische Samenwerking
  • Rays of Hope
  • CeLP-RT
  • Peaceful Uses Initiative
  • Iran-programma
  • Programma COMPASS
  • Nuclear Security Training and Demonstration Centre
  • Lise Meitner Programme

Daarnaast is er een toelage aan HAMAP Humanitaire ter ondersteuning van de Sinjar-regio in Irak voor vredesopbouw, ontmijningsactiviteiten en capaciteitsopbouw.