17 mei 2024 20:12

Bijeenroeping van de kiescolleges

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, alsook voor de bijeenroeping van de nieuwe Kamers.

Volgens de Grondwet worden de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat ontbonden nadat de verklaringen tot herziening van de Grondwet zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Daarna worden de nieuwe Kamers binnen drie maanden bijeengeroepen. In het ontwerp van koninklijk besluit worden deze bepalingen uitgevoerd en wordt erin voorzien dat:

  • de kiescolleges van alle kieskringen op zondag 9 juni 2024 bijeengeroepen zullen worden
  • de nieuwe Kamer van volksvertegenwoordigers op donderdag 4 juli 2024 en de nieuwe Senaat op donderdag 18 juli 2024 bijeengeroepen zullen worden