22 dec 2023 20:41

Bijgewerkte versie van het nationaal plan voor herstel en veerkracht

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine akte van de bijgewerkte versie van het herziene Nationaal plan voor herstel en veerkracht van België.

Een eerste versie van het Belgische Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) werd goedgekeurd door het Overlegcomité op 30 april 2021 en vervolgens goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie op basis van een positieve beoordeling door de Europese Commissie.

Rekening houdend met de gewenste subsidie- en leningenenveloppe, diende België op 20 juli 2023 een herzien ontwerp van PHV in bij de Europese Commissie, na goedkeuring door de ministerraad op 14 juli 2023.

De ministerraad keurt nu een nota goed om:

  • de beslissing van de ministerraad van 14 juli 2023 betreffende de goedkeuring van de herziene PHV te actualiseren, rekening houdend met de laatste technische uitwisselingen met de Europese Commissie
  • de nieuwe financiële aspecten van het herziene PHV te regelen
  • de aanpak voor de verdere werkzaamheden in verband met het aspect ‘audit-controle’ van het PHV specificeren