21 jun 2019 18:56

Bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord over de financiering van de strategische spoorwegprojecten in het Waalse Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Waalse Gewest goed over de financiering van de strategische spoorwegprojecten.

Het uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waalse Gewest over de vaststelling en de financiering van de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van het Waalse Gewest werd goedgekeurd door de ministerraad van 18 mei 2018. Gelet op enkele significante afwijkingen tussen de initiële schattingen in verband met het budget en de nieuwe budgettaire schattingen gecommuniceerd door Infrabel in het kader van haar rapportage van december 2018, werd door de federale staat en het Waalse Gewest beslist om een aanpassing door te voeren aan het bestaande uitvoerend samenwerkingsakkoord.

De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met het gebruik van een overschot voor het project "Werken perrons Aarlen", gebruikt om het tekort van de projecten "Seraing/Chaudfontaine/Ougrée" en "Fleurus" op te vangen, evenals een opportuniteitsstudie voor de mogelijke heropening van de spoorlijn Dinant-Givet.

De ministerraad mandateert de eerste minister en de minister van Mobiliteit om dit bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord en zijn bijlagen te ondertekenen.

Ontwerp van bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waalse Gewest tot aanpassing van het uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de vaststelling en de financiering van de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van het Waalse Gewest