18 jul 2020 09:27

Bijkomende bijdrage aan de Poverty Reduction and Growth Trust van het IMF

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo akkoord met de opening van een kredietlijn door de Nationale Bank van België voor het Internationaal Monetair Fonds via een bijkomende bijdrage aan de loan account van de Poverty Reduction and Growth Trust.

De Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) is het concessionele financieringsinstrument bij uitstek van het IMF om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de lage inkomenslanden. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft meerdere lidstaten, waaronder België, gevraagd een bijkomende bijdrage te leveren aan de loan account van de PRGT. De bijdragen aan de loan account dienen in België ter beschikking gesteld te worden in de vorm van een door de Nationale Bank van België (NBB) toegestane kredietlijn met staatswaarborg.

De ministerraad stemt dan ook in met de kredietlijn die de NBB zal toekennen aan het IMF met het oog op een bijkomende bijdrage van 350 miljoen STR (speciale trekkingsrechten) aan de loan account van de PRGT. De leningsovereenkomst wordt gesloten voor rekening van de staat, die aldus alle risico’s, kosten, provisies, intresten en lasten aanvaardt.

Het is de bedoeling om de financiering van de PRGT verder te verzekeren met het oog op het verlenen van financiële steun aan lage inkomenslanden die erg te lijden hebben onder de Covid-19-pandemie. Als gevolg hiervan voorziet het IMF een grote vraag naar concessionele leningen en is het aldus van oordeel dat de loan account met bijkomende financiële middelen moet worden aangevuld. Het streefdoel van het Fonds is deze middelen te verhogen tot 12,5 miljard STR. De financiële middelen waarmee de PRGT wordt gefinancierd, zijn afkomstig van giften, leningen of deposito’s van leden van het IMF, hoofdzakelijk van geïndustrialiseerde landen.