22 jun 2020 11:00

Bijkomende dienstverlening bij het invullen van de belastingaangifte

De FOD Financiën organiseerde ter vervanging van de bezoeken in zijn kantoren of op gemeentelijke zitdagen telefonische hulp bij het invullen van de belastingaangifte door een medewerker om de veiligheid van de burgers en die van de medewerkers te garanderen. Die telefonische hulp bleek voor sommigen onvoldoende. De FOD Financiën organiseert daarom uitzonderlijk nog bijkomende hulp bij het invullen van de belastingaangifte  voor bepaalde burgers.     

De burger kan nog altijd, en ten laatste op 29 juni, bellen naar 02 575 56 66 voor een afspraak om zijn aangifte per telefoon te laten invullen. 

 

Voor sommigen vormt die hulp per telefoon echter ook een probleem.  

 

Daarom organiseren de FOD Financiën en de  gemeenten en OCMW’s tijdens de zomermaanden een uitzonderlijke hulp voor de burgers die er niet in slagen om hun aangifte per telefoon te laten invullen.  

In een eerste fase zal de FOD Financiën in juli en augustus medewerkers inschakelen om samen met de gemeenten en OCMW’s die dat willen begeleide telefonische of fysieke invulsessies op afspraak te organiseren voor die burgers. 

Vervolgens zullen burgers die om één of andere reden geen beroep konden doen op die hulp door de gemeenten en OCMW’s van de FOD Financiën een oproeping krijgen in augustus of  september om op een vast tijdstip en plaats langs te komen om hun aangifte te laten invullen door een medewerker. 

Het gaat ENKEL  om burgers die:   

  • in 2019 hun aangifte door een van onze medewerkers hebben laten invullen en  

  • in 2020 een aangifte hebben ontvangen (en dus geen voorstel van vereenvoudigde aangifte) en die nog niet ingediend hebben en 

  • moeilijkheden ondervonden met de hulp per telefoon en  

  • ook geen beroep konden doen op de hulp via de gemeenten en OCMW’s. 

Ter herinnering, de deadline voor de papieren aangifte of de papieren wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte is 30 juni 2020, de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) of wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) moet binnen zijn op 16 juli 2020 en mandatarissen (boekhouders, … ) kunnen tot 22 oktober 2020 de aangifte voor hun klanten indienen.