01 feb 2013 11:53

Bijkomende instelling erkend voor belastingvrijstelling van prijzen en subsidies voor geleerden, schrijvers of kunstenaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit over het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 wijzigt op het vlak van belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars.

De Stichting voor Toekomstige generaties / Fondation pour les Générations futures wordt toegevoegd aan de lijst van erkende instellingen voor de belastingvrijstelling. De vrijstelling geldt voor de subsidies die vanaf 1 januari 2011 door de stichting worden toegekend in het kader van de Higher Education & Research Awards for Future Generations (HERA). HERA is een initiatief dat aandacht voor duurzame ontwikkeling in wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs ondersteunt.