16 jun 2023 17:02

Bijkomende middelen voor humanitaire en sociale noden in Oekraïne

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez akkoord met het verlenen van bijkomende financiering voor humanitaire en sociale basisnoden in Oekraïne.

Als antwoord op de slechte humanitaire context in Oekraïne wordt de internationale humanitaire respons verder ondersteund via steun aan projecten van UNHCR en WFP en via steun aan het Country Based Pooled Fund beheerd door OCHA, het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken.

Voor het lenigen van de sociale noden wordt de continuïteit met de engagementen uit 2022 verzekerd en wordt opnieuw samengewerkt met de partnerorganisaties UNICEF, UNFPA, IOM en WBG op basis van hun nieuwste oproepen.

Daartoe wordt voor 24 miljoen euro uit de interdepartementale provisie ‘Oekraïne’ herverdeeld.