06 mei 2022 16:32

Bijkomende middelen voor humanitaire noden in Oekraïne

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir akkoord met het verlenen van bijkomende financiering voor humanitaire en sociale basisnoden in Oekraïne.

De humanitaire noden van de getroffen bevolking, zowel in Oekraïne als op de vlucht, zijn kritiek en nemen dag na dag toe. Daarom heeft de ministerraad beslist om 25 miljoen euro uit de interdepartementale provisie ‘Oekraïne’ te herverdelen naar de volgende basisallocaties:

  • Vrijwillige meerjarige multilaterale bijdragen
  • Humanitaire fondsen
  • Humanitaire projecten

De bijkomende financiering is bedoeld als een directe hulp aan en in Oekraïne, volgens twee pistes: directe humanitaire noden lenigen (via de erkende humanitaire organisaties) en anderzijds sociale basisdiensten ondersteunen door middel van concreet toegewezen bijdragen (via partnerorganisaties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking).