01 jul 2022 17:05

Bijkomende militaire inzet in de Centraal-Afrikaanse Republiek

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de Belgische inzet in het kader van een Europese trainingsmissie in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

In 2014 startte de EU met een militaire opdracht om bij te dragen aan een veilige omgeving in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Een Europese trainingsmissie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM RCA) werd opgestart op 16 juli 2016 voor een periode van twee jaar, op vraag van de Centraal-Afrikaanse overheid. Na een tweede mandaat van 2018 tot 2020 en een derde mandaat van 2020 tot 19 september 2022, zal de Europese Raad het mandaat opnieuw verlengen voor de duur van 1 jaar (tot september 2023).

Vanaf het tweede semester 2021 tot medio 2022, heeft het Eurocorps (EC) de leiding over de EUTM RCA-trainingsopdracht. Tot februari 22 nam Defensie deel met een achttal militairen. Van februari tot juni 22 wordt deze inzet verhoogd tot een 65-tal militairen, waarvan een 25-tal tewerkgesteld zijn in het EC. Een Belgische generaal uit het EC staat aan het hoofd van de missie als “Mission Force Commander”.

Voor de periode na de Belgische lead, stelt Defensie voor de huidige inzet in EUTM RCA te Bangui te verlengen van 1 juli 2022 tot 31 maart 2023 met een vijftal militairen, verdeeld over drie rotaties van telkens drie maanden.