01 sep 2023 15:12

Bijkomende ondersteuning van het zorgpersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de verdere ondersteuning van het zorgpersoneel om de jobtevredenheid te verhogen.

Gezien de personeelsschaarste in de zorg besliste de regering tijdens de ministerraad van 20 juli 2022 om de volgende maatregelen te nemen om de instroom en het behoud van personeel te verhogen:

  • 20 miljoen euro werd ter beschikking gesteld voor de aanwerving van ondersteunende personeelsleden  
  • 23 miljoen euro werd ter beschikking gesteld om de instroom van zorgpersoneel te versterken

Voor de werving van ondersteunende personeelsleden wordt nu opnieuw 20 miljoen euro ter beschikking gesteld. Getuigenissen geven immers aan dat verpleegkundigen uit de zorg stappen omdat er onvoldoende tijd overblijft om rechtstreeks met de patiënt bezig te zijn, onder meer omwille van administratieve of logistieke taken. Door een deel van deze taken te delegeren, komt er meer tijd vrij voor rechtstreeks patiëntencontact of om efficiënte verpleegkundige zorg uit te oefenen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.