23 dec 2015 16:48

Bijkomende opvangplaatsen en nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken akkoord met bijkomende opvangplaatsen en nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers.

Door de instroom van kandidaat-vluchtelingen blijft Fedasil op zoek naar extra opvangplaatsen en stelde daarom een nieuw pakket aan bijkomende opvangplaatsen en nieuwe opvanglocaties voor aan de ministerraad.