04 jun 2004 02:00

Bijwerking Financieringsbehoeften en Financieringsplan 2004

Bijwerking Financieringsbehoeften en Financieringsplan 2004

Bijwerking Financieringsbehoeften en Financieringsplan 2004

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt mee: Het financieringsplan voor 2004 voorziet in de uitgifte van OLO's ten belope van 26,0 miljard euro. Per 31 mei 2004 werd een bedrag van 13,13 miljard euro aan OLO's uitgegeven. Gezien de hoge marktvraag naar de nieuwe 30-jarige referentielening die gelanceerd werd in mei dit jaar (OLO 44), zal de Schatkist geen nieuwe 5-jarige referentielening uitgeven in 2004. De OLO met eindvervaldag in maart 2009 (OLO 32) zal bijgevolg de 5-jarige referentielening zijn in 2004. De Schatkist verwacht dat de drie nog voorziene OLO-aanbestedingen in 2004 grotendeels - of zelfs helemaal - aan de resterende financieringsbehoeften van 12,87 miljard euro zullen tegemoetkomen. De financieringsmiddelen zullen, indien nodig, aangevuld worden door ofwel een hogere uitgifte van korte-termijnschuld, ofwel een gesyndiceerde uitgifte van een andere OLO of een andere leningsvorm, afhankelijk van de marktvoorwaarden op dat moment.