28 mrt 2014 17:41

Bijzondere toewijzing toegekend aan de RVA voor de financiering van de startbaanovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt van de bijzondere toewijzing die wordt toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) voor de financiering van de startbaanovereenkomsten. 

Het bedrag van de bijzondere toewijzing aan de RVA voor de financiering van de startbaanovereenkomsten wordt voor 2013 vastgesteld op 20 138 000 euro. Het gaat om de overdracht van beschikbare middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Globaal Beheer naar de RVA. 

ontwerp van koninklijk  besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, r), van de besluitwet van  28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders