30 okt 2009 14:49

Biobanken

Regeling betreffende de biobanken die menselijk lichaamsmateriaal bewaren en gebruiken

Regeling betreffende de biobanken die menselijk lichaamsmateriaal bewaren en gebruiken

De ministerraad heeft in een ontwerp van koninklijk besluit de regels vastgelegd waaraan biobanken (*) die menselijk lichaamsmateriaal bevatten moeten voldoen. Daarmee voert de raad de wet van 19 december 2008 uit inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx moet meer transparantie bieden over de biobanken en het lichaamsmateriaal dat er wordt bewaard.   

Voor de gevallen waarin de biobank niet met anoniem lichaamsmateriaal werkt, biedt het besluit garanties op het vlak van de persoonlijke levenssfeer en de traceerbaarheid van donoren.

De traceerbaarheid impliceert onder meer dat de donor in bepaalde gevallen kan worden ingelicht. Dat zou het geval zijn wanneer bij wetenschappelijk onderzoek bepaalde belangrijke gezondheidsinformatie over de donor aan het licht komt. 

Er komt een stelsel van erkenningen die tien jaar geldig blijven. 

Tot slot komt er een concrete uitwerking van de registratie en de mededeling van gegevens aan het federaal Agentschap voor Geneesmiddelen.

(*) de biobank is de structuur die menselijk lichaamsmateriaal bewaart en ter beschikking stelt, uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek en dat niet bestemd is voor enige toepassing op de mens.