13 mei 2011 13:29

Biobrandstoffen

Verplichte bijmenging van biobrandstoffen in motorbrandstoffen verlengd

Verplichte bijmenging van biobrandstoffen in motorbrandstoffen verlengd

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Energie Paul Magnette om de wettelijke verplichting tot het bijmengen van biobrandstoffen in benzine en diesel met 24 maanden tot 30 juni 2013 te verlengen.

Petroleumbedrijven zijn verplicht om 4% biobrandstoffen zoals EMAG en bioethanol bij te mengen in benzine en diesel voor verbruik. De wet heeft zijn doel bereikt, aangezien er nu voor 5,13% bij benzine en 4,22% bij diesel wordt bijgemengd. De maatregel wordt verlengd om de doelstellingen te bereiken van de Europese richtlijn 2009/28/EG over de bevordering van hernieuwbare energie.

(*) wet van 22 juli 2009.