27 nov 2009 12:06

Biodiversiteit

Federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren 2009-2013

Federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren 2009-2013

De ministerraad heeft kennis genomen van het Federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren 2009-2013.

Het plan dat minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde,   identificeert meer dan 70 concrete acties voor de integratie van de biodiversiteit in:  

  • de economie,
  • de ontwikkelingssamenwerking,
  • het wetenschapsbeleid,
  • het vervoer. 

De acties passen in een optiek van sectorale integratie en zijn toegespitst op federale bevoegdheden.

De ministerraad heeft de betrokken ministers gevraagd om de praktische haalbaarheid van de voorgestelde acties en de concrete uitwerking ervan te bestuderen in functie van hun bevoegdheden en budgettaire mogelijkheden. 

2010 zal het internationale jaar van de biodiversiteit en het Belgische voorzittersschap van de Europese Unie worden. Om het hoofd te bieden aan de gevaren voor biodiversiteit, hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie er zich in juni 2001 tijdens de Europese top te Göteborg toe verbonden om het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 te stoppen. Op internationaal niveau heeft het Verdrag inzake Biodiversiteit vervolgens de doelstelling aangenomen om het biodiversiteitsverlies tegen 2010 aanzienlijk te verminderen. Met dit plan toont de regering zijn engagement voor de bescherming van de biodiversiteit.