19 dec 2022 11:13

BIODIVERSITEIT HEEFT HAAR AKKOORD VAN PARIJS !

Op 19 december 2022 bereikte de internationale gemeenschap in Montreal een akkoord over een mondiaal kader voor de bescherming van de biodiversiteit. Voor federaal leefmilieu minister en delegatiehoofd voor België op COP15, Zakia Khattabi, moest Montreal zijn voor biodiversiteit wat Parijs was voor het klimaat: het begin van een ambitieuze en gecoördineerde samenwerking voor de bescherming en het herstel van de biodiversiteit. “Het akkoord van vannacht, voldoet aan die verwachting. De 30*30 doelstelling is aangenomen en vormt vanaf nu het kader voor de bescherming van onze biodiversiteit op internationaal niveau. Het is een game-changer”, verklaart minister Khattabi.

De 196 landen engageren zich onder meer om tegen 2030 samen 30% van het land en 30% van de oceanen te beschermen en samen de vervuiling aan te pakken, inclusief op het vlak van pesticiden. Landen moeten biodiversiteit integreren in alle sectoren en beleidsdomeinen en financiële stromen in lijn brengen met het nieuwe biodiversiteitskader. Het akkoord erkent ook de link tussen de klimaat- en de biodiversiteitscrisis, en hoe deze gelijktijdig aan te pakken.

“Naast ambitie, omvat het akkoord ook de noodzakelijke elementen over financiering, monitoring en ondersteuning om de gemaakte afspraken op te volgen en uit te voeren”, benadrukt federaal leefmilieu minister Khattabi.

“De context was moeilijk. Maar iedereen besefte dat we niet de tak kunnen afzagen waarop we zitten. Dit akkoord gaat immers over het voortbestaan van de mensheid. Er is een noodzakelijk evenwicht bereikt en hierop moeten we voortaan verder bouwen”, voegt federaal leefmilieu minister Khattabi toe.

Het is nu aan de landen om de gemaakte afspraken om te zetten in hun nationale biodiversiteitsplannen. Tijdens COP16 in 2024 zal de internationale gemeenschap terug samenkomen om een stand van zaken op te maken en waar nodig bijkomende acties te ondernemen.