27 mrt 2009 13:00

Biological resource centre

Consolidatie van het Belgische Biological resource centre (BRC) en integratie in het Knowlegde based Belgian Biological resource engine (BBRE)

Consolidatie van het Belgische Biological resource centre (BRC) en integratie in het Knowlegde based Belgian Biological resource engine (BBRE)

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle beslist om een jaarlijkse financiering toe te kennen aan het Belgische Biological resource centre (BRC) en het te integreren in het Knowlegde based Belgian Biological Resource Engine (BBRE).

Op 4 juli 2008 had de ministerraad groen licht geven om het Biological resource center op te richten dat drie bestaande initiatieven op het vlak van de biodiversiteit een meer permanente beheerstructuur moest geven (zie persbericht). Het gaat om:

  • De Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms (BCCM) die in 1983 werden opgericht. Het BCCM-consortium vormt één van de belangrijkste cultuurverzamelingen ter wereld, zowel wat hun omvang, de kwaliteit van de verzamelingen en expertise betreft.
  • Het Belgian Biodiversity Platform (BBPF) dat in 1999 werd opgericht en  een informatie- en communicatiehub bij uitstek is voor het biodiversiteitsonderzoek in België.
  • De Belgian EMB-net Node (BEN) dat sinds 1992 de belangrijkste biologische databanken en de software voor het exploiteren en analyseren van de informatie die erin vervat zit ter beschikking stelt van alle Belgische onderzoeksgroepen die actief zijn op het gebied van de levenswetenschappen. 

Om die initiatieven verder te ontwikkelen kent de ministerraad een jaarlijkse financiering van 4.962.000 euro toe. De minister van Wetenschapsbeleid zal om de vier jaar de financiering evalueren op basis van de evaluatieverslagen en het strategische plan van de activiteiten.