20 jan 2023 09:16

BIPT: toelating private lokale breedbandradionetwerken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed om private lokale netwerken die gebruikmaken van 4G- of 5G-technologie toe te kunnen staan.

Het ontwerp biedt het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) de mogelijkheid om private lokale 4G of 5G netwerken toe te staan die gebruikmaken van de frequentieband 3800-4200 MHz. 

In het besluit wordt voor de netwerken in kwestie bepaald:

  • hoe de te gebruiken frequenties zullen worden vastgelegd
  • welke rechten zullen moeten worden betaald
  • hoe de controle op de netwerken zal plaatsvinden
  • hoe de vergunningen zullen worden toegekend en onder welke omstandigheden ze eventueel kunnen worden geschorst of ingetrokken

Verder worden er, om de toewijzing van een mobiele netwerkcode aan houders van een vergunning voor private lokale breedbandradionetwerken en het gemeenschappelijke gebruik mogelijk te maken, een aantal wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.