13 feb 2009 15:12

Blauwtong

Verplichte blauwtongvaccinatie met financiële tegemoetkoming

Verplichte blauwtongvaccinatie met financiële tegemoetkoming

Op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle gaf de ministerraad zijn goedkeuring voor de financiering van de vaccinatiecampagne 2009 tegen blauwtong. De vaccinatie van runderen en schapen is verplicht, maar net als vorig jaar krijgen de landbouwers een financiële tegemoetkoming. De 4.100.000 dosissen zouden tegen 15 maart beschikbaar moeten zijn. Daardoor kunnen landbouwers hun dieren vaccineren voor ze naar de weide gaan.

De aankoop en verspreiding van het vaccin worden betaald door de federale overheid en de Europese Commissie. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) trekt een bedrag van 2 miljoen euro uit.

Voor de toediening van het vaccin krijgen de landbouwers van het Sanitair Fonds 2 euro per vaccin voor een rund en 1 euro per vaccin voor een schaap (als ze ten minste 15 schapen vaccineren).

De Europese Commissie stelt in totaal 4 miljoen euro ter beschikking, zowel voor de aankoop en verspreiding als voor de toediening van het vaccin. Voorwaarde is wel dat ten minste 80% van de dieren wordt gevaccineerd. 

Dankzij een goede samenwerking tussen de overheid, de landbouworganisaties, de dierenartsen en de veehouders werd de vaccinatiecampagne 2008 een succes. Meer dan 90% van de dieren werd ingeënt, zodat België op cofinanciering van Europa kon rekenen. 

De strijd tegen blauwtong en andere dierenzieken is de enige manier om te vermijden dat onze veehouders economische schade lijden door epidemieën. Deze vaccinatiecampagne heeft dus een positieve weerslag op onze economie en onze uitvoer.

Blauwtong heeft geen enkele invloed op de volksgezondheid of op de veiligheid van de voedselketen.