21 feb 2008 19:13

Blauwtong: maatregelen voor getroffen veehouders

Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Naar aanleiding van de financiële verliezen die veehouders als gevolg van de blauwtongziekte lijden, heeft minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle twee belangrijke maatregelen genomen:

1. Uitstel van betaling van sociale bijdragen
Voor een uitstel van betaling van de sociale bijdragen van het eerste, tweede en derde kwartaal 2008 moeten getroffen veehouders voor 15 maart 2008 een schriftelijke aanvraag bij hun sociaal verzekeringsfonds indienen. Ze krijgen dan één jaar de tijd om hun sociale bijdragen voor de betrokken kwartalen te betalen, zonder verhogingen wegens laattijdige betaling. Dit uitstel zal geen invloed hebben op de sociale zekerheidsrechten van de betrokken veehouders.

2. Vrijstelling van betaling van sociale bijdragen
Voor een vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen van het eerste kwartaal 2008 en de 4 kwartalen ervoor, moeten getroffen veehouders eveneens bij hun sociaal verzekeringsfonds een aanvraag indienen en het formulier dat ze ontvangen voor 29 maart 2008 terugsturen. Op 21 april houdt de Commissie voor Vrijstelling van Bedragen een speciale zitting.

Om van de maatregelen gebruik te kunnen maken, moeten veehouders bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) melding van de ziekte hebben gemaakt.

Veehouders kunnen op één of beide maatregelen een beroep doen.