17 jul 2015 19:03

Blokkering van de prijzen van geneesmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de prijsblokkering van geneesmiddelen die sedert 2009 is ingesteld wil verderzetten in 2015. Die maatregel moet de uitgaven in de gezondheidszorg beperken.

Aan de hand van een macro-economische analyse staaft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block de noodzaak van een prijsblokkering voor terugbetaalbare geneesmiddelen en gelijkgestelden (terugbetaalbare implantaten). Uit die analyse blijkt immers dat de begrotingsuitgaven voor geneesmiddelen en gelijkgestelden moeten worden gelimiteerd om aldus de toename van die uitgaven onder controle te houden. De analyse toont ook dat het blokkeren van de prijzen van terugbetaalbare geneesmiddelen en gelijkgestelden structureel een positief effect heeft op de begroting van geneesmiddelen en gelijkgestelden.

ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen voor de toepassing van artikel V.11 van het Wetboek van economisch recht