07 mrt 2009 04:46

BNPP-Fortis: overeenkomst over een industrieel partnership

De Belgische overheid, Fortis Holding en BNP Paribas hebben op 6 maart 2009 de principes vastgelegd van een nieuwe overeenkomst tot wijziging van het protocol van 10 oktober 2008.

De Belgische overheid, Fortis Holding en BNP Paribas hebben op 6 maart 2009 de principes vastgelegd van een nieuwe overeenkomst tot wijziging van het protocol van 10 oktober 2008.

Volgens deze nieuwe overeenkomst draagt de Belgische staat 75% van Fortis Bank over aan BNP Paribas. Deze transactie zal Fortis Bank toelaten haar essentiële rol ten dienste van de Belgische economie te verzekeren door een verankering binnen de groep BNP Paribas die zo een strategische operatie verwezenlijkt ter versterking van zijn pan-Europees netwerk.
Het akkoord voorziet verder in de aankoop van 25% van Fortis Insurance Belgium door Fortis Bank, wat toelaat een stevig industrieel partnership aan te gaan binnen het domein van de bankassurance, en Fortis Holding opnieuw duidelijke industriële vooruitzichten te bieden als verzekeringsleider in België.
Het partnership in de verzekering wordt als volgt versterkt:
• De aankoop door Fortis Bank van 25% van Fortis Insurance Belgium voor een bedrag van 1,375 miljard euro; de financiering van deze transactie wordt verzekerd door BNP Paribas;
• De distributieovereenkomst tussen Fortis Insurance Belgium en Fortis Bank wordt bevestigd tot in 2020;
• BNP Paribas en Fortis Insurance bestuderen de mogelijkheden tot samenwerking in het domein van auto- en woningverzekeringen. Op die manier wordt tenvolle gebruik maakt van de knowhow van Fortis Insurance in de markten waar de groep BNP Paribas beschikt over een retailnetwerk, met uitzondering van Frankrijk, België en Turkije.
Andere belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige overeenkomst:
Met betrekking tot het SPV:
• De maximale blootstelling van Fortis Holding in het SPV wordt verminderd van 1 miljard euro tot 760 miljoen euro. Het aandeel van de Belgische staat in het eigen vermogen, met impact op de staatsschuld, wordt verminderd met 1,260 miljard euro (van 2 miljard euro naar 740 miljoen euro) en het aandeel van BNP Paribas wordt van 290 miljoen herleid tot 200 miljoen euro.
• De activa van het SPV worden verhoogd met een nettobedrag van ongeveer 1 miljard euro, na compensatie voor de terugbetalingen van nagenoeg 1 miljard euro die in de loop van de voorbije maanden uitgevoerd werden.
• De staatswaarborg op de door Fortis Bank gefinancierde schuld in het SPV wordt herleid van 5 miljard euro tot 4,36 miljard euro.
• Het saldo wordt verzekerd door een verhoging van de niet-gewaarborgde schuld gefinancierd door Fortis Bank.
Verder, ter compensatie van de verminderde overheidsparticipatie in het SPV zal:
• De overheid zorgen voor een waarborg ter dekking van de eindverliezen op de portefeuille van gestructureerde activa ondergebracht bij Fortis Bank.
• Deze waarborg wordt begrensd op 1,5 miljard euro en wordt aangewend vanaf het ogenblik dat Fortis Bank verliezen heeft gedragen ten belope van 3,5 miljard euro.
• De mogelijkheid voor Fortis Bank om gedurende drie jaar een Tier-1-instrument uit te geven of een kapitaalverhoging door te voeren voor een maximumbedrag van 2 miljard euro, onderschreven door de Belgische overheid.
Het recht op de meerwaarde op haar participatie in BNP Paribas dat de Belgische overheid heeft verleend aan Fortis Holding wordt behouden en wordt uitgebreid met een anti-verwateringsclausule.
Tot slot werden de verbintenissen van BNP Paribas in een brief aan de Belgische regering bevestigd en verduidelijkt inzake tewerkstelling, governance en de creatie bij Fortis Bank van een of meerdere Europese of wereldwijde beslissingscentra.
Deze overeenkomst wordt weldra ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van Fortis Holding.