24 nov 2020 15:32

Boost-plan 2021: bijkomende spoorweginvesteringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet bijkomende spoorweginvesteringen in het kader van het nationale herstelplan goed.

De regering heeft zich ertoe verbonden nieuwe investeringen te doen om de NMBS en Infrabel in staat te stellen te kunnen investeren in een duurzame modal shift. Het Boost-plan voorziet in 2021 bijkomende investeringen van 75 miljoen euro voor Infrabel en 25 miljoen euro voor de NMBS om de betrouwbaarheid en de veiligheid van het spoorwegsysteem te versterken, het spoorwegsysteem toegankelijker te maken en de stiptheid te verbeteren. De eerste concrete resultaten van het Boost-plan zullen treinreizigers en spoorwegondernemingen ten goede komen. De voorgestelde projecten hebben betrekking op het personen- of goederenvervoer, of op beide tegelijk.

De ministerraad belast de minister van Mobiliteit met de voorbereiding van een koninklijk besluit dat de voorlopige regels vastlegt voor de beheerscontracten. Dit zal als rechtsgrond dienen voor de toekenning van de bijkomende investeringen aan de overheidsbedrijven die in dit Boost-plan 2021 zijn opgenomen.