26 apr 2024 19:30

Bouw polyvalent gebouw voor federale politie en lokale politie van Eupen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen Mathieu Michel akkoord met een financieringsvoorstel en het plaatsen van twee overheidsopdrachten voor de bouw van een polyvalent gebouw te Eupen voor de federale politie en de lokale politie van Eupen.

De huidige gebouwen voldoen niet langer aan de huidige normen inzake organisaties, beveiliging en uitrusting. Daarnaast is de cohabitatie van de federale en de lokale politie in een enkel gebouw voordelig op het vlak van de uitvoerings- en werkingskosten. Het gebouw zal daarenboven voldoen aan de huidige vereisten inzake duurzaamheid en toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.

Voor de bouw worden volgende opdrachten geplaatst:

  • een opdracht voor de aanstelling van een studieteam ter voorbereiding van de werken
  • een opdracht voor de uitvoering van de werken