01 mrt 2013 17:29

Bouw van een nieuwe kanselarij in Kinshasa

De ministerraad gaat akkoord met de overheidsopdracht voor het concept en de bouw van een nieuwe kanselarij in Kinshasa.

De ministerraad keurt ook het budget voor de bouw goed en de verhoging van het uitgavenplafond van het fonds voor gebouwen van de FOD Buitenlandse Zaken telkens een financieringspartner van het project een bijdrage stort.

(Zie ook nieuwsbericht van 30 november 2012).