23 mrt 2012 17:07

Bouw van een nieuwe kanselarij voor de ambassade in Kinshasa

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister Van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om terreinen aan te kopen in Kinshasa om er de nieuwe kanselarij van de ambassade te bouwen.

Het gaat om terreinen in West-Gombé. De ambassade zal er kantoorruimte van ongeveer 5 200 m² laten bouwen voor het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken, Landsverdediging, de gemeenschappen en gewesten en de Belgisch Technische Coöperatie.

De huidige gebouwen beantwoorden niet meer aan de vereisten op het vlak van veiligheid, preventie en gebruik.

De Belgische ambassade in Kinshasa is een van de grootste diplomatieke posten van België. Op dit ogenblik werken er 90 mensen.