24 dec 2010 11:14

bpost

De Post wordt bpost

De Post wordt bpost

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte de wijziging van de statuten van De Post bekrachtigd via een ontwerp van koninklijk besluit.

Op 9 december 2010 heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van De Post beslist de statuten van het bedrijf aan te passen om de naam van het bedrijf te wijzigen in "bpost".