13 jan 2012 12:26

Bpost

Benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van bpost

Benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van bpost

De minister stemt in met de benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van bpost op voorstel van de minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette. Het gaat om de leden die de Belgische overheid vertegenwoordigen voor de mandaten die vervallen op 16 januari 2012  (behalve die van de gedelegeerd bestuurder).

Het gaat om:

  • Martine Durez (voorzitter) 
  • Caroline Ven 
  • Luc Lallemand 
  • Laurent Levaux 
  • Arthur Goethals 

De raad van bestuur van bpost bestaat uit tien leden, de gedelegeerd bestuurder inbegrepen. Ze worden benoemd voor zes jaar. Vijf leden worden aangesteld door de ministerraad en vier door de aandeelhouders.