14 okt 2011 14:49

Brandpreventie

Nieuwe basisnormen voor de brand- en ontploffingspreventie in nieuwe gebouwen

Nieuwe basisnormen voor de brand- en ontploffingspreventie in nieuwe gebouwen

De basisnormen voor de brand- en ontploffingspreventie in nieuwe gebouwen worden geiwijzigd. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister van Binnenlandse zaken Annemie Turtelboom beslist. Hij keurt een ontwerp van koninklijk besluit* goed dat de nieuwe Europese reglementering en normen en de nieuwe ontwerpen van laagenergetische en ecologische gebouwen in de bestaande reglementering opneemt.

De voorschriften voor

  • brandwerendheid en de reactie van bouwproducten bij  brand
  • de verluchting van liftschachten in lage-energiegebouwen worden aangepast.

Er komen nieuwe bepalingen voor:

  • groendaken
  • gevels, stookplaatsen en ventilatie van trappenhuizen in lage gebouwen 
  • trappenhuizen in lage, middelhoge, hoge gebouwen en industriegebouwen

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* ontwerp van koninklijk besluit tot wijzigng van het kb van 7 juli 1994.